Pasek dekoracyjny

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Kaszel, duszności, gorączka, bóle mięśniowe i zmęczenie – to najczęstsze objawy zarażenia koronawirusem. W związku z rosnącą liczbą zachorowań na świecie przypominamy o najważniejszych informacjach na temat tego, jak skutecznie chronić się i reagować na wirus.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jej najczęstszymi objawami są gorączkakaszeldusznościogólne zmęczenie i bóle mięśni. Wirus przenosi się drogą kropelkową.

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%). Następnie został on „przyniesiony” przez nieświadome, zarażone osoby do innych krajów Azji, EuropyOceanii i Ameryki Północnej. Obecnie występowanie wirusa potwierdzone np. w NiemczechFrancjiWielkiej Brytanii czy we Włoszech. John Hopkins University w Baltimore w USA opracował mapę, obrazującą przypadki wystąpienia koronawirusa. Dane są na bieżąco aktualizowane. Mapę można śledzić klikając w ten link.

 

 

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie – tel.: 58 677-79-05 lub 58 677-79-19 lub tel. alarmowy: 697-611-090

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – tel.: 58 341-55-47

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni –tel.: 58 622-42-12

 


MYCIE RĄK

Chcąc uchronić się przed koronawirusem należy zadbać o podstawy higieny, takie jak częste mycie rąk. Wirus znajdujący się na dłoniach ginie podczas ich dokładnego mycia. Należy używać wody z mydłem, a jeżeli nie mamy do nich dostępu – płynów lub żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

HIGIENA KASZLU I KICHANIA

Podczas kaszlu lub kichania należy pamiętać o zakryciu ust i nosa – najlepiej chusteczką lub zgiętym łokciem. Tak użytą chusteczkę należy wyrzucić natychmiast do zamkniętego kosza, a ręce umyć zgodnie z przedstawionymi wyżej zaleceniami. Kaszel i kichanie przyczynia się do rozprzestrzeniania się zarazków i wirusów. Używanie dłoni do zasłonięcia ust i nosa może zanieczyścić dotykane przedmioty lub osoby.

fot. materiały Ministerstwa Zdrowia


ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI

Przebywając w towarzystwie osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę warto zachować od niej odległość co najmniej 1 metra. Osoba taka wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu. Przebywanie zbyt blisko niesie ryzyko wdychania ich, wraz z zarazkami lub wirusem.

DOTYKANIE OCZU, NOSA, UST

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

MASECZKI

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2. Zasłanianie ust i nosa za pomocą maski może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego, jednak jej stosowanie nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone z przestrzeganiem wyżej wymienionych środków zapobiegawczych. Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek, tylko wtedy, gdy występują objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewa się u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekuje się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2. Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

 

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.