Pasek dekoracyjny

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Luzino podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, od dnia 8 lipca 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Luzino, oddanej w użytkowanie wieczyste, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Wykaz obejmuje działkę nr 1248/3 o pow. 4796 m2, położoną w Luzinie. Wykaz ten opublikowany jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Luzino. Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej wykazem można uzyskać w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Luzino,  tel. 58 678-20-68 wew. 53

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Luzino z 4.07.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży