Pasek dekoracyjny

Za nami debata o bezpieczeństwie

25 października w remizie OSP Luzino odbyła się zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Wejherowie, przy współudziale Wójta Gminy Luzino, debata nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do udziału w debacie zaproszono radnych i sołtysów gminy Luzino, wójtów ościennych gmin, dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy oraz przedstawicieli OSP. Jednym z głównych problemów, jaki wynikł w trakcie debaty były możliwości rozwiązań technicznych, w celu poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza pieszych poruszających się na drogach powiatowych lub tzw. drogach zbiorczych naszej gminy. W tym temacie nie osiągnięto konsensusu co do rozwiązań proponowanych przez władze gminy m.in. w zakresie stosowania wyniesień na przejściach dla pieszych. W czasie debaty zarówno przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, jak i strażacy z Luzina, przytoczyli dane dot. wypadkowości na terenie gminy. W latach 2016 – 2018 była tendencja spadkowa ilości wypadków (35-29-18),  w I półroczu br. zanotowano ich 12, z czego 3 śmiertelne. Z roku na rok wzrasta ilość kolizji drogowych. Dla porównania: w 2016 r, straż na terenie gminy interweniowała przy kolizjach 9 razy, a obecnie do 30.06.br. zanotowała już 11 wyjazdów do tego typu akcji. W trakcie debaty wejherowska Komenda Policji zachęcała do akcji noszenia odblasków przez pieszych i rowerzystów oraz do włączenia się w działania aktualizacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest dostępna m.in. przez stronę KP Policji w Wejherowie, a którą mogą  „współtworzyć” wszyscy mieszkańcy.

Więcej informacji: http://www.wejherowo.policja.gov.pl/m16/informacje/wiadomosci/85402,DEBATA-W-LUZINIE-NA-TEMAT-BEZPIECZENSTWA-W-RUCHU-DROGOWYM.html

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer