- Gmina Luzino - http://luzino.eu -

Załatwianie spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie informuje, iż w celu zapewnienia wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom gminy Luzino,   działając zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 878) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie utworzone zostało stanowisko obsługi petentów, w szczególności w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Bezpośrednia obsługa petenta może nastąpić, po uprzednim skontaktowaniu się
z pracownikiem Ośrodka oraz ustaleniu dnia i godziny,
za pośrednictwem:

Ze względu na warunki lokalowe, aby zachować bezpieczną 2 metrową odległość, petenci przyjmowani będą pojedynczo, przy zachowaniu następujących zasad:

Osoby, które nie zgodzą się na pomiar, a także z temperaturą powyżej 36,6 stopnia,

nie wejdą do siedziby Ośrodka;

 

Jednocześnie, dla zachowania zasad bezpieczeństwa, wszystkie osoby korzystające  i zamierzające korzystać z pomocy Ośrodka, w tym ze świadczeń pieniężnych, proszone są, aby wszelkie możliwe sprawy do załatwienia (wnioski, zapytania) przekazywać:

  1. drogą elektroniczną przez:

Szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów drogą elektroniczną znajdują się na stronie internetowej https://gopsluzino.bip.gov.pl/ w zakładce „Elektroniczna Skrzynka Podawcza”.

  1. wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównych drzwiach wejściowych do siedziby GOPS od ulicy 10 Marca lub przesłać pocztą na adres Ośrodka, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, ul. Młyńska 7, 84-242 Luzino

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie dodatkowo wyjaśnia, iż powyższe zasady obsługi petentów na nowo utworzonym stanowisku,  ustalone zostały zgodnie z wytycznymi Centralnego Instytutu Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy, zawartymi w dokumencie pod nazwą „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19” opublikowanym na stronie: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/110129,bezpieczenstwo-i-ochrona-zdrowia-osob-pracujacych-w-czasie-epidemii-covid-19.html [2].

Powyższy dokument opracowany został z wykorzystaniem materiałów Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales).

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Luzinie 

Ewa Walczak