Pasek dekoracyjny

Założenia planowanej reformy oświaty na terenie Gminy Luzino w placówkach prowadzonych przez gminę

W dniu 8 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej w Luzinie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Luzino z członkami rad rodziców szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy i gimnazjum w sprawie założeń planowanej reformy oświaty na terenie gminy Luzino w placówkach prowadzonych przez gminę.W spotkaniu  również udział wzięli radni gminy, dyrektorzy szkół podstawowych i dyrektor gimnazjum oraz sołtysi. Z informacją przedstawioną na spotkaniu można zapoznać się poniżej.

Założenia planowanej reformy oświaty na terenie Gminy Luzino w placówkach prowadzonych przez gminę – do pobrania.