Pasek dekoracyjny

Zebranie Wiejskie w Dąbrówce – 21 lutego br.

Serdecznie zapraszam Mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 21 lutego 2018 r. /środa/ o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce  przy ul. ppłk Ryszarda Lubowiedzkiego 16 wg proponowanego porządku obrad:

 

  1. Otwarcie zebrania i sprawy regulaminowe.
  2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 rok.
  3. Podział budżetu sołectwa na 2018 rok.
  4. Informacja Wójta Gminy dotycząca budżetu gminy na 2018 rok.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie zebrania.

 

Sołtys Wsi Dąbrówka

Bronisław Nadolski