Pasek dekoracyjny

Żłobek „Tuptusie” w Luzinie poszukuje do pracy w charakterze opiekunki dziecięcej

Żłobek Tuptusie w Luzinie poszukuje do pracy w charakterze opiekunki dziecięcej osoby, które posiadają następujące wykształcenie:

pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Opiekunką może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub ukończyła 280 godzinny kurs opiekunki dziecięcej. Doświadczenie w pracy musi być udokumentowane.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do pracy jest wypełnienie „Wniosku o przyjęcie do pracy w żłobku” oraz  przedłożenie wymaganych dokumentów,  w tym oświadczeń.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące:

  • wykształcenia,
  • posiadanych kwalifikacji,
  • przebiegu pracy zawodowej (np. świadectwa pracy),
  • oświadczenie o stanie zdrowia.

Wymiar dzienny czasu pracy to 8h na podstawie umowy o pracę, w systemie zmianowym w godz.: 7:00-17:00.

Dokumenty należy składać w podpisanej kopercie do 14 sierpnia 2017 w siedzibie żłobka, przy ulicy Ks. Machalewskiego 17, w godz. 8:00 – 16:00.

Do pobrania – wniosek o przyjęcie do pracy w żłobku