Pasek dekoracyjny

Zmiana dot. wywozu nieczystości w dniach (12-14 listopada br.)

UWAGA!Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych w Luzinie

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.