Pasek dekoracyjny

Zmiana zasad przystąpienia do projektu pn. ,,Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce’’ oraz ,,Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce’’

Zmiana zasad przystąpienia do projektu umożliwia Uczestnikom projektu zakwalifikowanym do niego na podstawie zasad obowiązujących w roku 2016. Pisemną rezygnację z udziału w projekcie należy złożyć do dnia 30.11.2018 r.
kliknij – ZASADY I TRYB PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU

 

Biuro projektu: budynek Urzędu Gminy Luzino przy ulicy 10 marca 11, pokój nr 12.

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.