Pasek dekoracyjny

Znakomity występ KGW Zelewo i KGW Kochanowo podczas II Pomorskiej Spartakiady KGW w Chmielnie

Z inicjatywy Pomorskiego LZS w Chmielnie 9 sierpnia 2020 r. odbyła się II Pomorska Spartakiada Kulturalno – Sportowa KGW. W stawce 20 reprezentacji nie zabrakło przedstawicieli luzińskich Kół Gospodyń Wiejskich. Znakomicie w tej imprezie wypadły nasze debiutantki. KGW Zelewianki Zelewo zajęły drugą lokatę, a KGW Kochanowo zostało sklasyfikowane  w środku stawki.

Na uczestniczki tej rywalizacji czekały liczne nagrody, które wręczał m in. Piotr Klecha prezes Pomorskiego LZS i dyrektor GOSRiT Luzino.

W tym unikatowym wydarzeniu sportowo – kulturalnym nasze zawodniczki rywalizowały zarówno w dyscyplinach sportowych , jak i kulturalnych. Panie z Zelewa były bezkonkurencyjne m. in. w najbardziej widowiskowej dyscyplinie, przeciąganiu liny, a zawodniczki z Kochanowo znakomicie zaprezentowały się m in. w tańcu.

Były też  rzuty ziemniakami do patelni, dojenie sztucznej krowy na czas, ubijanie piany na czas, narty na trawie na czas, slalom na taczce, wyścig rowerków wodnych. Panie musiały też zaśpiewać piosenkę promującą koła KGW.

Zawody były współorganizowane przez Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne z Luzina stąd sędziami zawodów byli m in. Piotr Jasielski i Jolanta Radecka, a za opiekę medyczną odpowiadał Rafał Freitag .

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer