Pasek dekoracyjny

Kultur und Unterhaltung

Auf dem Gebiet der Gemeinde Luzino befindet sich die Öffentliche Leon-Roppel-Gemeindebibliothek, die außer ihrer Hauptaufgabe auch unterschiedliche Veranstaltungen und Workshops für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene organisiert. Die Öffentliche Gemeindebibliothek hat ihre Filiale in Sychów und Kębłów.
Mit der Organisierung der Veranstaltungen und der Kulturereignisse beschäftigt sich das Gemeindekulturzentrum Luzino. Das Gemeindekulturzentrum bietet für Kinder auch Workshops für bildende Kunst, Englisch-, Gitarren-, Blasinstrumenten- und Klavierunterricht an.

Die Öffentliche Leon-Roppel-Gemeindebibliothek Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 56
84-242 Luzino
Tel.: 58 678 20 86
E-Mail: biblioteka@luzino.info
www.luzino.info

Direktor des Objektes: Maria Krośnicka

Filliale in Sychowo
ul. Szkolna 4
84-242 Sychowo
Tel.: 58 572 02 22
E-Mail: sychowo@luzino.info
www.sychowo.biblioteka-luzino.pl

Filliale in Sychowo
ul. Wiejska 49
84-242 Kębłowo
Tel.: 505 359 238
E-Mail: keblowo@prekom.pl
www.keblowo.biblioteka-luzino.pl

 

Das Gemeindekulturzentrum Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 14
84-242 Luzino
Tel./fax: 58 678 05 52
E-Mail: info@gok.luzino.pl
www.gok.luzino.pl

geschäftsführende Direktorin des Objektes: Krystyna Potrykys

No filters available.post_type:events

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter und informieren Sie sich über anstehende Events

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer