Pasek dekoracyjny

Dożynki Gminne w Luzinie

Dożynki Gminne w Luzinie to unikatowa na skalę województwa pomorskiego impreza promująca lokalne tradycje i łącząca pokolenia. Organizowana jest zgodnie z tradycją, w ostatnią niedzielę sierpnia. Jest to impreza plenerowa, nawiązująca do dawnych obrzędów na Kaszubach. Główną atrakcją Dożynek i obiektem zainteresowań mediów jest jedyny w swoim rodzaju i na skalę województwa pomorskiego- barwny korowód dożynkowy. W widowisku tym udział biorą jeźdźcy na koniach, przepięknie udekorowane bryczki jak i współczesny sprzęt zmechanizowany. Podczas przejazdu korowodu dożynkowego odbywa się bicie rekordu świata w ilości zaprzęgów w nim uczestniczących.

Początek Dożynek zaplanowano na godzinę 13.30 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Luzinie. Po mszy świętej barwny korowód dożynkowy uda się w kierunku boiska gminnego przy ul. Olimpijskiej, gdzie odbędzie się impreza.

O szczegółach tegorocznej imprezy powiemy już niebawem.

Już dziś serdecznie zapraszamy!

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer