Pasek dekoracyjny

Wielkanoc na Kaszubach 2019

Wydarzenie jest kierowane do mieszkańców Gminy Luzino, a także do mieszkańców powiatu wejherowskiego w celu podtrzymania kaszubskich tradycji kulinarnych.
W przeglądzie biorą udział koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie agroturystyki i gastronomi. Podczas imprezy odbywa się konkurs na najpiękniejszą pisankę, palemkę wielkanocną i święconkę. Prezentowane są tradycyjne potrawy wielkanocne, odbywa się również kiermasz, dzięki któremu można nabyć wielkanocne wyroby rękodzielnicze i gastronomiczne. Kulminacyjnym momentem jest degustacja lokalnych potraw wielkanocnych, które zostały przygotowane dla wszystkich uczestników przeglądu. Tego dnia prezentowany jest również program artystyczny, który ma na celu promocję folkloru.
Podczas tegorocznej edycji wydarzeniu będzie towarzyszyć konkurs kulinarny „Smacznie i tradycyjnie na kaszubskiej drodze”. Serdecznie zapraszamy!

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.06.2021 r.), do dnia 15 lipca 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer