Pasek dekoracyjny

40.lecie Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Luzinie

22 maja 2021 roku w kościele Parafii pw. św. Wawrzyńca została poświęcona i odsłonięta tablica z tekstem modlitwy  Òjcze nasz w języku kaszubskim. Wydarzenie to było zwieńczeniem inicjatywy i działań luzińskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który właśnie w ten sposób postanowił upamiętnić swoje czterdzieste urodziny.

Odział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Luzinie został powołany uchwałą Zarządu Głównego ZKP w maju  1981 r.  Prezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego była wówczas Izabella Trojanowska.

Pierwszym prezesem luzińskiego Oddziału ZKP był Feliks Sikora (1981-1989), w powstanie oddziału w Luzinie bardzo zaangażowana była Maria Krośnicka. Kolejnymi prezesami byli: Brunon Szpica (1989-1995), Roman Klinkosz (1995-1998), Dariusz Rompca (1998-2004), Marek Mudlaw (2004-2010), Sławomir Klas (2010-2016), a od  7 października 2016 roku prezesem jest Mieczysław Bistroń. Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca Teofila Sirockiego, który przez wiele kadencji był wiceprezesem luzińskiego Oddziału i tak jest do dnia dzisiejszego. Osobą, bez której trudno wyobrazić sobie luziński Oddział ZKP jest jego aktualny skarbnik Alicja Klinkosz, nauczycielka, była opiekunka zespołu dziecięcego „Luzińskie Dzwoneczki”. W Zarządzie obecnie pracują: Alicja  i Roman Klinkoszowie, Marek Mudlaw, Teofil Sirocki, Wojciech Klein oraz Aleksandra i Mieczysław Bistroń.

Oddział ZKP w Luzinie od samego początku wpisuje się w działania kulturotwórcze na rzecz lokalnego środowiska gminy Luzino, uczestniczy w wydarzeniach dotyczących Kaszub i Pomorza, a także całej Polski, jak choćby wizyty w Polsce Jana Pawła II. Współpracuje z władzami samorządowymi, szkołami, instytucjami kultury z terenu Gminy Luzino i Powiatu Wejherowskiego. Chcąc wymienić przykłady tych działań, w których współuczestniczy luzińskie Zrzeszenie, należy wspomnieć o takich wydarzeniach, jak  obchody 750-lecia Luzina, nadanie bibliotece w Luzinie imienia Leona Roppla, XX Światowy Zjazd Kaszubów, ustalenie patronów dla luzińskich szkół  w postaciach  Lech Bądkowskiego oraz Gerarda Labudy (dawne Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich), Rodnô Mòwa, Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”, Kaszëbsczé Diktando, Sejmik Kaszubski, przeglądy Jasełkowe, Konkurs Czytelniczy „Méster Bëlnégò Czëtaniô” przedstawienia Teatru Dramatycznego z Luzina, coroczne święta szkół, od kilku lat regularnie raz w miesiącu odbywają się msze św. z kaszubską liturgią słowa w kościele pw. św. Wawrzyńca.  Luziński oddział angażuje się we współpracę z innymi oddziałami ZKP, np. wspólnie z banińskim oddziałem utworzono Klub Młodych Kaszubów Òska. Przedstawiciele wchodzą w skład Rady Naczelnej ZKP. Organizujemy spotkania opłatkowe, wycieczki i wyjazdy dla swoich członków i sympatyków.

Prezes Oddziału Mieczysław Bistroń podkreślił: „Obchody  XL-lecia Zrzeszenia w Luzinie przypadły na czas panującej w Polsce i na świecie pandemii, tym bardziej  jesteśmy wdzięczni wszystkim ofiarodawcom, dzięki hojności których  ta inicjatywa mogła być zrealizowana.  Szczególe podziękowanie kierujemy wobec ks. Waldemara Waluka – proboszcza Parafii pw. św. Wawrzyńca w Luzinie za przychylne ustosunkowanie się do inicjatywy ZKP oraz  ks. Mateusza Koszałki za odprawienie Mszy św. oraz poświęcenie tablicy z modlitwą Pańską w rodny mòwie”.

tekst i foto: Oddział ZKP w Luzinie

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.06.2021 r.), do dnia 15 lipca 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer