Pasek dekoracyjny

Wydawanie żywności od 2 do 3 lipca br.

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Podprogram 2019

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie informuje, iż osoby uprawnione do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, dystrybuowanej przez Bank Żywności w Trójmieście,

w dniach od 2 do 3 lipca 2020 r. otrzymają żywność.

W tych dniach, w godzinach od 900 do 1500, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie wespół z pracownikami Urzędu Gminy Luzino, dostarczać będą paczki żywnościowe do miejsc zamieszkania beneficjentów Programu.

W związku z panującą pandemią, w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu, pracownik socjalny Ośrodka, tuż przed przekazaniem żywności, nawiąże z beneficjentem Programu kontakt telefoniczny i przekaże informację o pozostawieniu paczki przed domem. Następnie, pozostając w samochodzie, będzie oczekiwał na odbiór żywności przez osobę uprawnioną.

Wobec powyższego, osoby uprawnione do tej formy pomocy proszone są, aby w tych dniach pozostali w swoich domach i oczekiwali na kontakt telefoniczny pracownika socjalnego.

Uwaga!

W przypadku zmiany numeru telefonu kontaktowego od czasu kwalifikacji uczestnika Programu, osoby te proszone są o bezzwłoczny kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Luzinie, pod następującymi numerami telefonów:

 

Pracownicy socjalni: (0 – 58) 678-20-68 wew. 61, 62 lub 20

Kancelaria: (0 – 58) 678-20-68 wew. 60 lub (0 – 58) 506-56-46

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Luzinie

Ewa Walczak

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer