- Gmina Luzino - https://luzino.eu -

Wydawanie żywności od 2 do 3 lipca br.

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Podprogram 2019

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie informuje, iż osoby uprawnione do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, dystrybuowanej przez Bank Żywności w Trójmieście,

w dniach od 2 do 3 lipca 2020 r. otrzymają żywność.

W tych dniach, w godzinach od 900 do 1500, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie wespół z pracownikami Urzędu Gminy Luzino, dostarczać będą paczki żywnościowe do miejsc zamieszkania beneficjentów Programu.

W związku z panującą pandemią, w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu, pracownik socjalny Ośrodka, tuż przed przekazaniem żywności, nawiąże z beneficjentem Programu kontakt telefoniczny i przekaże informację o pozostawieniu paczki przed domem. Następnie, pozostając w samochodzie, będzie oczekiwał na odbiór żywności przez osobę uprawnioną.

Wobec powyższego, osoby uprawnione do tej formy pomocy proszone są, aby w tych dniach pozostali w swoich domach i oczekiwali na kontakt telefoniczny pracownika socjalnego.

Uwaga!

W przypadku zmiany numeru telefonu kontaktowego od czasu kwalifikacji uczestnika Programu, osoby te proszone są o bezzwłoczny kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Luzinie, pod następującymi numerami telefonów:

 

Pracownicy socjalni: (0 – 58) 678-20-68 wew. 61, 62 lub 20

Kancelaria: (0 – 58) 678-20-68 wew. 60 lub (0 – 58) 506-56-46

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Luzinie

Ewa Walczak