Pasek dekoracyjny

91 860,00 zł na przebudowę ul. Królewskiej w Sychowie

W minionym tygodniu (16 lipca br.) w Urzędzie Miasta w Kartuzach odbyło się podpisanie umów o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Samorząd województwa przekazał kilkunastu pomorskim gminom ponad milion złotych na ich remont. Symboliczny czek o wartości 91 860,00 zł od wicemarszałka województwa pomorskiego Leszka Bonny odebrała z-ca wójta Gminy Luzino Marzena Meyer.

Zgodnie z podpisana umową, w Gminie Luzino zmodernizowany zostanie odcinek (0,52 km) ul. Królewskiej w Sychowie. Najważniejszą zmianą, jaką będzie można zauważyć to nowa nawierzchnia. Drogi będą utwardzone. Będzie to albo nawierzchnia z płyt konstrukcyjnych, albo beton asfaltowy. Dodatkowo wzmacniane będzie podłoże, co umożliwi przejazd cięższego sprzętu rolniczego. Naprawione zostanie także odwodnienie, a pobocza zostaną wyrównane.

Zdjęcie: www.kartuzy.pl

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer