Pasek dekoracyjny

Konsultacje społeczne projektów rozporządzeń w sprawie nakazów i zakazów

W ramach prac rządowych przygotowano  trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dotyczą one:

 • tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12.2020),
 • etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),
 • kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

Konsultacje projektów rozporządzeń – terminy

Projekty rozporządzeń rząd poddaje konsultacji. Uwagi można zgłaszać na adres konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.

 • uwagi do projektu dot. tzw. etap odpowiedzialności można zgłaszać do poniedziałku 23 listopada do g. 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP ODPOWIEDZIALNOŚCI]
 • uwagi do projektu dot. kwarantanny narodowej – można zgłaszać do 27 listopada g. 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP STABILIZACJI]
 • uwagi do projektu dot. trzech nowych stref (czerwoną, żółtą i zieloną) można zgłaszać do 27 listopada g. 20:00 w temacie mejla wpisując [KWARANTANNA NARODOWA]

>> Jak wyglądają poszczególne zasady bezpieczeństwa w podziale na etapy? Wejdź w link i zapoznaj się z tabelą <<  Na stronie w linku również są projekty rozporządzeń na każdy z etapów.

Etap odpowiedzialności – od 28 listopada do 27 grudnia

Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym

Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywracamy jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.

„Warunek utrzymania tego reżimu jest jeden: dyscyplina każdego sklepu, galerii, sklepu meblowego. Jeśli będzie inaczej, te sklepy będą zamykane” – poinformował szef rządu.

W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. Pamiętaj, że w przestrzeni publicznej masz obowiązek zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu zdezynfekuj ręce lub używaj rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia

Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Rząd wspiera branżę turystyczną. Na pomoc mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.

Pozostałe zasady i ograniczenia – etap odpowiedzialności

Przemieszczanie się

 • dystans 1,5 m od innych osób;
 • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Wydarzenia kulturalne i kina: Działalność zawieszona

Komunikacja zbiorowa: Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny:

 • Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2
 • obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania:

 • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
 • Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje: Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia: Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki: Działalność zawieszona

Edukacja: Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Sklepy i galerie handlowe

 • Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
 • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele: Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia: Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”

Salony fryzjerskie i kosmetyczne: Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki: Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe: Bez udziału publiczności

Od 28.12 etap stabilizacji – zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych

W momencie spadku liczby zachorowań, wrócimy do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną – powiaty z najniższą liczbą chorych. Będziemy także stopniowo rozluźniać panujące restrykcje. Jakie zasady będą obowiązywały w strefach?

STREFA CZERWONA

Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.

Przemieszczanie się:

 • dystans 1,5 m od innych osób;
 • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.

Wydarzenia kulturalne i kina: 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Komunikacja zbiorowa:  Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny:

 • Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2
 • obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania:

 • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
 • Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
 • Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje: Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia: Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki: Działalność zawieszona

Edukacja: Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna

Sklepy i galerie handlowe:

 • Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
 • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele: Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia: Wyłącznie na wynos i na dowóz

Salony fryzjerskie i kosmetyczne: Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki: Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe: Bez udziału publiczności;

STREFA ŻÓŁTA

Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.

Przemieszczanie się: Brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina: 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Komunikacja zbiorowa:  Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny: Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 7m2

Zgromadzenia i spotkania:

 • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 25 osób.
 • Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Wesela, komunie i konsolacje: Ograniczenie liczby gości – max. 50 osób

Targi i wydarzenia: Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki: Ograniczona liczby osób – max. 1 os./7m2

Edukacja: Nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe: Ograniczona liczby klientów – max. 1 os./7m2

Hotele: Działalność bez ograniczeń

Gastronomia: Otwarte w g. 6:00 – 21:00

Salony fryzjerskie i kosmetyczne: Brak ograniczeń

Siłownie, kluby fitness i aquaparki:

 • Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
 • Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe: 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność

STREFA ZIELONA

Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.

Przemieszczanie się: Brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina: 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Komunikacja zbiorowa:  Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

 • 100% liczby miejsc siedzących, albo
 • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących

Kult religijny: Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 4m2

Zgromadzenia i spotkania: W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób.

Wesela, komunie i konsolacje: Ograniczenie liczby gości – max. 100 osób

Targi i wydarzenia: Ograniczenie liczby uczestników – max. 1 os./4m2

Parki rozrywki: Ograniczona liczba osób – max. 1 os./4m2

Edukacja: Nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe: Działalność bez ograniczeń

Hotele: Działalność bez ograniczeń

Gastronomia: Działalność bez ograniczeń

Salony fryzjerskie i kosmetyczne: Działalność bez ograniczeń

Siłownie, kluby fitness i aquaparki:

 • Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
 • Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe: 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność