Pasek dekoracyjny

BEZPŁATNE szkolenia „ABC Przedsiębiorczości. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast”.

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Wspomagania Wsi oraz Narodowego Banku Polskiego zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenia „ABC Przedsiębiorczości. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast”.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną szkolenia zostały przeniesione do Internetu.

GRUPA I – szkolenie online
cykl szkolenia data godz. od godz. do
Dzień I 08.04.2021 r. sobota 17:00 20:00
Dzień II 09.04.2021 r. sobota 16:00 20:00
Dzień III 10.04.2021 r. sobota 08:00 15:00
Dzień IV 11.04.2021 r. sobota 08:00 12:00
GRUPA II – szkolenie online
cykl szkolenia data godz. od godz. do
Dzień I 15.04.2021 r. sobota 17:00 20:00
Dzień II 16.04.2021 r. sobota 16:00 20:00
Dzień III 17.04.2021 r. sobota 08:00 15:00
Dzień IV 18.04.2021 r. sobota 08:00 12:00

Liczba miejsc jest ograniczona.

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały edukacyjne.

Szkolenie skierowane jest do osób:

  • mieszkających na obszarze wsi lub miasta do 20 tys. mieszkańców,
  • zainteresowanych przedsiębiorczością,
  • nieodrzucających możliwości otwarcia indywidualnej działalności gospodarczej.

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o uzupełnienie Karty zgłoszenia dostępnej w załączniku i odesłanie jej na adres pomorskie.abc@gmail.com.

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer