Pasek dekoracyjny

Dla przedsiębiorców

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LIPCA 2011 ROKU

 

Informacje dla przedsiębiorców

Ważne! Schemat elektronicznego wzoru wniosku zostanie opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów CRD na platformie ePUAP (www.crd.gov.pl).

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI:
Filtr nie dostępnypost_type:events