Pasek dekoracyjny

GOK w Luzinie zaprasza na Majówkę 2021 przed ekrany

Pandemia zatoczyła koło. Po razy drugi, ze względu na pandemię COVID-19 podczas obchodów 3 Maja nie będzie wspólnego świętowania i tłumów. Organizatorom wydarzeń kulturalnych pozostają działania w formule on-line oraz te bez udziału widzów.

Film z udziałem władz i mieszkańców

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie przygotowuje inscenizację aktorsko-muzyczną o charakterze patriotycznym z udziałem Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejera, przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie Gminy Luzino, młodzieży  z grup artystycznych GOK-u oraz pracowników gminnej instytucji kultury, a także aktorów z Regionalnego Teatru Dramatycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. Film będzie dostępny na fanpage GOK-u na portalu społecznościowym facebook.com. (/luzinogok oraz YouTube.com)

Drzewka wolności Orkiestra Dęta GOK Luzino z nowym dyrygentem oraz poszerzonym składem

Kolejnym punktem obchodów 3 Maja przygotowanych przez GOK w Luzinie będzie sadzenie symbolicznych drzew wolności. O godz. 13.00  Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Bartłomiejem Formelą w Parku im. Profesora Gerarda Labudy zasadzą 10 pięknych platanów, na które fundatorów pozyskał GOK w Luzinie. Podczas  obchodów 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja zagra także Orkiestra Dęta GOK Luzino, co ważne – pod batutą nowego dyrygenta, Marcina Grzywacza – byłego kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej w Gdyni. Niespodzianką jest fakt, że orkiestra zagra w poszerzonym składzie, bowiem do załogi Orkiestry Dętej GOK Luzino dołączyła m.in. kadra orkiestry dętej grającej przy parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie. Przed nami pierwszy występ orkiestry, która  będzie koncertować pod szyldem Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. Wydarzenie będzie transmitowane w mediach społecznościowych GOK-u oraz Gminy Luzino.

Kultura w plenerze

Co ciekawe 3 Maja br. kultura wyjdzie również, już po raz drugi w Luzinie – na ulice. Na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie całej gminy pojawi się dwumetrowa grafika przedstawiająca obraz Jana Matejki pn. „Konstytucja 3 Maja 1791” r. przygotowana przez pracowników GOK-u.

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer