Pasek dekoracyjny

Kontynuacja szczepień przeciwko HPV w ramach programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Luzino na lata 2020-2024, finansowanego ze środków Gminy Luzino

Serdecznie  zapraszamy rodziców lub opiekunów prawnych dziewczynek zamieszkałych na terenie Gminy Luzino urodzonych w roku 2007 oraz 2008 (kontynuacja) do skorzystania z bezpłatnych szczepień w ramach realizacji programu  profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego(HPV) na lata 2020-2024. W następnych latach program będzie skierowany do kolejnych roczników.

HPV to inaczej wirus brodawczaka ludzkiego, czyli stan przednowotworowy lub nowotwór szyjki macicy. Szczepienie ochronne przeciwko HPV uważane jest za skuteczną metodę zapobiegania zakażeniom wywołanym przez najważniejsze genitalne typy wirusa odpowiedzialne za większość przypadków raka szyjki macicy i brodawek płciowych.

Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy u kobiet poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego.

 Szczepionka o tak szerokim spektrum działania jest niewątpliwie  przełomowym odkryciem w dziedzinie medycyny. Szczepionki są rekomendowane przez  Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Udział  dziewczynek w programie wymaga, tak jak i w przypadku innych szczepień,  zgody rodziców lub opiekunów prawnych i poprzedzony będzie konsultacją medyczną lekarza uprawnionego do prowadzenia szczepień profilaktycznych. Wykonawcą programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer w Luzinie.

Aby przystąpić do programu szczepień prosimy o wypełnienie dołączonej deklaracji
i dostarczenie, jej
do Ośrodka Zdrowia  w Luzinie (rejestracja) ul. Młyńska 7 do 31 stycznia 2021 r.   

DEKLARACJA

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 31.12.2020 r.), do dnia 15 stycznia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer