Pasek dekoracyjny

Luzińscy strażacy wyróżnieni

Za nami Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Luzino za rok 2019 połączone z wręczeniem odznaczeń dla wyróżnionych druhów.  Zebranie odbyło się w związku z epidemią koronawirusa – bez gości, a dzięki uprzejmości dyrektora GOSRiT Piotra Klechy, w hali widowiskowo-sportowej w Luzinie.  Po raz pierwszy wręczono nowe odznaczenie ufundowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP woj. pomorskiego – Brązową Odznakę Honorową Zasłużony dla Pożarnictwa Woj. Pomorskiego, którą otrzymał druh Marian Paszki – długoletni członek Zarządu, skarbnik i z kilkudziesięcioletnim stażem kierowca OSP.  W ramach Medali za Zasługi dla Pożarnictwa – złote medale otrzymali Krystian Drywa i Tomasz Magulski, srebrny medal: Mateusz Traskowski, a brązowe: Stanisław Paszki i Piotr Stanicki. Ponadto trzeba zaznaczyć, że wicenaczelnik  Janusz Drabik  otrzymał w bieżącym roku, jako jedyny z gminy Luzino z rąk Starosty Wejherowskiego odznaczenie i tytuł Zasłużony Strażak Powiatu Wejherowskiego. Wręczenie tego odznaczenia odbyło się 27 maja w JRG nr 1 w Wejherowie.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer