Pasek dekoracyjny

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Luzino

logotypy

Inwestycja pt. ,,Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Luzino’’ otrzymała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projektem zostaną objęte szkoły podstawowe w Gminie Luzino, do których uczęszcza łącznie ok. 450 dzieci, tj.:

  • budynek Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie;
  • budynek Szkoły Podstawowej w Kębłowie – oddział przedszkolny w Zelewie;
  • budynek szkoły Podstawowej w Sychowie – oddział przedszkolny w Robakowie
  • budynek Szkoły podstawowej w Wyszecinie.

Kompleksowe działania modernizacji energetycznej w szkołach podstawowych obejmą:

  • wykonanie docieplenia ścian, stropodachów;
  • wymienienie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych;
  • modernizację lub wymianę instalacji ogrzewania obiektów;
  • modernizację lub wymianę istniejącego źródła ciepła na kotły gazowe kondensacyjne w Szkole Podstawowej w Robakowie, na pompy ciepła powietrze/woda w Szkołach w Wyszecinie oraz Zelewie oraz jako alternatywne źródło ciepła kotły gazowe w Wyszecinie i Zelewie.

Aktualnie Gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargów. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2017 roku.

 

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer