Pasek dekoracyjny

Muzyczny Dzień Kobiet. GOK w Luzinie zaprasza na koncert

Po ponad roku organizowania wydarzeń bez udziału publiczności Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie organizuje otwarty koncert! W poniedziałek 8 marca o godz. 18:00 w Restauracji Trzy Korony w Luzinie zagra dwoje artystów. Oboistka – solistka Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Magdalena Maniewska i pianista, Zbigniew Gach, absolwent Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, dyrektor Centrum Kultury Gminy Słupsk.

Artyści zaprezentują repertuar złożony z utworów kompozytorów barokowych (Bach, Marcello, Handel), a także współczesnych, głównie filmowych (Piazzolla, Morricone, Dębski, Kilar).

Przyjście na koncert zwłaszcza w takim dniu, to do doskonała okazja do spędzenia niezapomnianego wieczoru z muzyką na żywo. Z racji na ograniczoną pulę biletów ze względu na wymogi sanitarne warto decydować się szybko na zakup!

Magdalena Maniewska – obój

Zbigniew Gach – fortepian

Program:

Johann Sebastian Bach – Kantata Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645

Alessandro Marcello – Koncert obojowy d-moll

Georg Friedrich Handel – Lascia ch’io pianga

Astor Piazzolla – Tanti Anni Prima z filmu Henryk IV

Ennio Morricone – Obój Gabriela z filmu Misja

Astor Piazzolla – Oblivion z filmu Henryk IV

Krzesimir Dębski – Walc z serialu Złotopolscy

Wojciech Kilar – Wokaliza z filmu Dziewiąte Wrota

Wojciech Kilar – Polonez z filmu Pan Tadeusz

Zakup wyłącznie przez serwis bilety24.pl w cenie 29 zł. Link do zakupu: https://tiny.pl/rl6ms 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer