Pasek dekoracyjny

Nabory wniosków Lokalnej Grupy Działania

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” z siedzibą w Luzinie ogłosiła nabory wniosków:

  • nabór nr 14/2020 Tworzenie nowych przedsiębiorstw:

http://www.kaszubskadroga.pl/nabory-wnioskow-2/nabor-nr-142020-tworzenie-nowych-przedsiebiorstw-informacja-o-naborze/

  • nabór nr 15/2020 Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw:

http://www.kaszubskadroga.pl/nabory-wnioskow-2/nabor-nr-152020-rozwoj-przedsiebiorstw-informacja-o-naborze/

  • nabór nr 16/2020 Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych, integracji społecznej  i/lub  kulturalnych oraz wyposażanie lub doposażenie podmiotów działających w sferze kultury:

http://www.kaszubskadroga.pl/nabory-wnioskow-2/nabor-nr-162020-informacja-o-naborze/

Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia

  • 30 października 2020 r. – 17 listopada 2020 r.