Pasek dekoracyjny

Nakręcamy się na pomaganie

Gmina Luzino dołączyła do akcji zbierania plastikowych nakrętek. Na terenie gminy  niebawem pojawi się 8 metalowych pojemników w kształcie serca. Mieszkańcy będą mogli zapełniać je plastikowymi nakrętkami. Choć plastikowe nakrętki są małe, to w ich liczbie leży siła i realna pomoc dla wielu potrzebujących.

Chcemy pomóc w pozyskiwaniu funduszy na leczenie i rehabilitację chorych z terenu Gminy Luzino – mówi Jarosław Wejer – wójt Gminy Luzino. – Taka zbiórka, poza oczywistym celem charytatywnym, w doskonały sposób uświadamia również mieszkańcom jak ważny jest recykling i jakie pozytywne niesie za sobą skutki – dodaje.

Nakrętki zbiera się na różne cele. Najczęściej jest to zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy wózka inwalidzkiego. Są także organizacje, które zbierają na pomoc dla zwierząt w schroniskach. Zbierają też hospicja na pomoc dla swoich pacjentów.

Obecnie szukamy odbiorców nakrętek. Zapraszamy do współpracy chętne fundacje, stowarzyszenia, ale także osoby prywatne, które zbierają plastikowe zakrętki w szczytnym celu – informuje wójt Gminy Luzino.

Kontakt z Referatem Komunalnym Urzędu Gminy Luzino, który koordynuje akcją  jest możliwy pod numerem telefonu: 58 678 20 68, wew.78 oraz 69.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer