Pasek dekoracyjny

Nowość – dostęp obojga rodziców do Konta Pacjenta dziecka

Do tej pory dostęp do Internetowego Konta Pacjenta dziecka miało to z rodziców, które zgłosiło dziecko do ubezpieczenia w ZUS. Teraz rodzic, który ma taki dostęp, może upoważnić do wglądu i działań na IKP dziecka drugiego rodzica.

Jak to zrobić: zaloguj się na swoim Internetowym Koncie Pacjentawejdź w zakładkę „Uprawnienia”, a następnie „Konta Twoich dzieci”t eraz kliknij „Lista opiekunów”, na kafelku z danymi podopiecznegow tym miejscu masz listę osób, które mają dostęp do konta dziecka, z możliwością wyznaczenia kolejnych opiekunów – wpisujesz wtedy dane osoby, którą upoważniasz, tak, jak podpowiada Ci system: Nazwisko i PESEL zatwierdzasz przyciskiem. Osoba upoważniona będzie miała dostęp do konta dziecka z poziomu swojego Internetowego Konta Pacjenta w zakładce „Uprawnienia > Konta Twoich dzieci”. Zawsze możesz cofnąć to upoważnienie.

Uwaga, żeby to się udało, drugi rodzic musi korzystać ze swojego Internetowego Konta Pacjenta. Sprawdź, co robić, jeśli nie masz dostępu do Internetowego Konta Pacjenta Twojego dziecka. Jeśli jesteś opiekunem prawnym np. opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, np. dorosłego dziecka z niepełnosprawnością, rodzica chorego na Alzheimera i masz dostęp do jej/jego Internetowego Konta Pacjenta, możesz upoważnić do wglądu do danych na koncie, odbierania e-recept i e-skierowań drugą osobę: współmałżonka, kogoś z rodzeństwa itp.

Dowiedz się, jak możesz złożyć wniosek o dostęp do Internetowego Konta Pacjenta osoby, której jesteś prawnym opiekunemMateriał z serwisu Ministerstwa Zdrowia i NFZ: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/tata-i-mama-z-dostepem-do-ikp-dziecka?fbclid=IwAR1kZV8KszbXmUgHzcfWirCHdc1Ehgz89N9FOGVNsr_Muy9a5_xtTwLnvBA

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 31.12.2020 r.), do dnia 15 stycznia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer