Pasek dekoracyjny

Nowości organizacyjne w Narodowym Spisie Powszechnym

W organizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wprowadzono zmiany:

  • spis został wydłużony do 30 września br. na podstawie zmiany ustawy o NSP  z dnia 30 marca 2021 r.,
  • Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.
  • Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br., o czym będziemy szczegółowo informować.

Przypominamy, że podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis poprzez aplikację: kliknij tutaj

Spisać można się również na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem – 22 279 99 99. Internetowo można się spisać również w Urzędzie Gminy Luzino na specjalnie przygotowanych w tym celu stanowiskach komputerowych (tel. 58 678 20 68 wew. 48).

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer