Pasek dekoracyjny

Nowy wzór kwestonariusza na szczepienia, niepożądane odczyny poszczepienne

W kwietniu opublikowano nowy kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID19. Jego wypełnienie jest niezbędne przed otrzymaniem szczepienia przeciwko COVID-19, zarówno I jak i II dawką.  Kwestionariusz do pobrania – tutaj.

W niektórych przypadkach po przyjęciu szczepionki odnotowano NOP czyli niepożądane odczyny poszczepienne. W zdecydowanej większości miały one łagodną postać. NOP to z definicji „zaburzenie stanu zdrowia, które wystąpiło w okresie czterech tygodni po podaniu szczepionki”. Najczęściej występujące NOP dla szczepionek przeciwko COVID-19 określono w badaniach klinicznych. Obie szczepionki (Comirnaty/Pfizer i COVID-19 Vaccine Moderna) powodują głównie łagodne niepożądane odczyny poszczepienne, tj. ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, gorączka, ból głowy. Inne objawy NOP to wysypka, kaszel, biegunka czy dreszcze. To lekarz określa, czy dany symptom, odnotowany po podaniu szczepionki, jest niepożądanym odczynem poszczepiennym. W Polsce NOP-y odnotowywane są średnio raz na 10 000 przypadków. Ryzyko wystąpienia niebezpiecznej reakcji anafilaktycznej (to silna reakcja po kontakcie z substancją uczulającą) występuje raz na 1 000 000 przypadków. Jest znacznie rzadsze niż ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań czy zagrożenia życia przy niektórych chorobach zakaźnych.

Występowanie ogólnoustrojowych niepożądanych odczynów poszczepiennych było częstsze po drugiej niż pierwszej dawce szczepionki, również ich przebieg był cięższy. Częstość niepożądanych odczynów poszczepiennych o charakterze miejscowym była podobna po przyjęciu pierwszej, jak i drugiej dawki.

Jak często występują niepożądane odczyny poszczepienne po szczepieniu przeciwko COVID-19?

Częstość występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych
Bardzo częste

(mogą wystąpić
u więcej niż
1 na 10 osób)

Częste

(mogą wystąpić
u maksymalnie
1 na 10 osób)

Niezbyt częste

(mogą wystąpić
u maksymalnie
1 na 100 osób)

Rzadkie

(mogą wystąpić
u maksymalnie
1 na 1000 osób)

Comirnaty
(Pfizer/
BioNTech)
 • ból, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia
 • zmęczenie
 • ból głowy
 • ból mięśni
 • ból stawów
 • dreszcze, gorączka
 • zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia
 • nudności
 • powiększone węzły chłonne
 • złe samopoczucie
 • ból kończyny
 • bezsenność
 • świąd w miejscu wstrzyknięcia
 • ostre obwodowe porażenie nerwu twarzowego
COVID-19
Vaccine/
Moderna
 • limfadenopatia
 • ból głowy
 • nudności, wymioty
 • ból mięśni, stawów
 • ból w miejscu wstrzyknięcia
 • zmęczenie
 • dreszcze
 • gorączka
 • obrzęk w miejscu wstrzyknięcia
 • wysypka
 • zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia
 • pokrzywka w miejscu wstrzyknięcia
 • wysypka w miejscu wstrzyknięcia
 

 • świąd w miejscu wstrzyknięcia
 • ostre obwodowe porażenie nerwu twarzowego
 • obrzęk twarzy

Bardzo rzadkim działaniem niepożądanym szczepionek COVID-19 Vaccine AstraZeneca i COVID-19 Vaccine Janssen są zakrzepy krwi z małopłytkowością.

Producent Vaccine AstraZeneca podaje następujące możliwe niepożądane skutki poszczepienne:

Całość ulotki dot. szczepionki AstraZeneca – tutaj

Całość ulotki dot. szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson) – tutaj

Bieżące raporty dotyczące NOP związanych ze szczepieniem przeciwko COVID-19 w Polsce znajdziesz na stronie rządowej: gov.pl/web/szczepimysie/niepozadane-odczyny-poszczepienne.

Ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja) po podaniu szczepionek przeciwko COVID-19 występują bardzo rzadko. Po podaniu szczepionki pacjent powinien zostać na terenie centrum medycznego przez minimum 15 minut.  Drugiej dawki szczepionki nie podaje się osobom, u których wystąpiła reakcja anafilaktyczna po pierwszej dawce.

Materiały m.in. ze strony: https://www.medicover.pl/koronawirus/szczepionka/nop/, rekomendowane przez:

pzh.gov.pl/system-nadzoru-nad-niepozadanymi-odczynami-poszczepiennymi-w-polsce/

gov.pl/web/szczepimysie/niepozadane-odczyny-poszczepienne

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer