Pasek dekoracyjny

Od 24 stycznia GOPS Luzino pracuje zdalnie

INFORMACJA

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW  Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 r. (Dz. U. poz. 149)

Od 24 stycznia do dnia 28 lutego 2022 r.  pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie wykonują pracę  w systemie pracy zdalnej.

Druki wniosków o dodatek osłonowy można pobrać ze strony internetowej

https://gopsluzino.bip.gov.pl/dodatek-oslonowy/dodatek-oslonowy.html

Druki wniosków o pozostałe świadczenia społeczne, w tym świadczenia rodzinne znajdują się na stronie internetowej https://gopsluzino.bip.gov.pl/

Wnioski można składać poprzez:

  1. wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównych drzwiach wejściowych do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie od ulicy 10 Marca;
  2. przesłanie pocztą na adres ośrodka, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, ul. Młyńska 7, 84-242 Luzino,   

lub

  1. elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i w takim przypadku wniosek ten opatruje się podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia za pomocą profilu zaufanego.

 

Pomocy i wyjaśnień udzielają pracownicy pod numerami telefonów:

  • (58) 678-20-68 w. 60 – dodatek osłonowy,
  • (58) 678-20-68 w. 63 – świadczenia rodzinne.

 

                                                                      Dyrektor

                                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                   Ewa Walczak