Pasek dekoracyjny

OSP Luzino pozyskała nowy samochód operacyjny

W dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 13.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie odbyło się uroczyste przekazanie pojazdu operacyjnego Toyota Avensis T 25 dla OSP Luzino oraz wręczenie decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu OSP Zelewo do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pojazd otrzymano nieodpłatnie, dzięki decyzji Pomorskiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP popartego wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, a wcześniej aplikacją Zarządu OSP Luzino o przekazanie samochodu. Toyota Avensis wspomoże działalność statutową luzińskiej jednostki OSP oraz będzie wykorzystywana do transportu na szczepienia przeciwko COVID-19 osób potrzebujących na terenie gminy. Uroczystość była okazją do wręczenia na ręce Prezesa Ryszarda Groth i Naczelnika Grzegorza Szulc decyzji z dnia 11 listopada 2020 r. o włączeniu OSP Zelewo do KSRG. Przekazania dokonali Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Siemiętowski oraz Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Jacek Niewęgłowski.

W uroczystości brali także udział  Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie bryg. Tomasz Zwoliński, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Andrzej Papke, który złożył gratulacje w imieniu Starosty Wejherowskiego oraz Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.06.2021 r.), do dnia 15 lipca 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer