Pasek dekoracyjny

Podcast Dzień Dobry Luzino, odc. 2. Zapraszamy do słuchania

Czy możliwości intelektualne są jedynie dodatkiem do atrakcyjnej powierzchowności? Jak energia obrazu przeistacza się w emocję? Czy na co dzień doceniamy znaczenie światła? Na te in inne pytania odpowiemy w pierwszej części podcastu, w której rozmawiać będziemy z artystą interdyscyplinarnym, aktorem, reżyserem – Karolem Formelą.

Jakie atrakcje oferują okoliczne lasy? Z jakimi działaniami i problemami na co dzień mierzą się leśnicy? Podamy również zatrważające dane odnośnie zaśmiecania lokalnych terenów leśnych.
W drugiej części spotkania zapraszamy na rozmowę z Nadleśniczym Nadleśnictwa Strzebielino, Honorowym Obywatelem Gminy Luzino – Mariuszem Kaliszewskim.

Zapraszamy do odsłuchu: Dzień Dobry Luzino, odc. 2. Karol Formela, Mariusz Kaliszewski by Dzień dobry Luzino • A podcast on Anchor

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer