Pasek dekoracyjny

Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji linii 400 kV na terenie gminy Luzino

Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji linii 400 kV na terenie gminy Luzino – pismo Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Mapa – Gm. Luzino_25k_594x841

Szczegółowe informacji dot. lokalizacji linii 400 kV są dostępne na stronie: https://budowalinii.pl/pomorze