Pasek dekoracyjny

Przed nami wielkie święto luzińskiego sportu!

Zapraszamy do Luzina na V Wojewódzkie Igrzyska LZS o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego. Wielkie święto sportu czeka nas podczas V Igrzysk Wojewódzkich LZS, które odbędą się w 19 czerwca br. w Luzinie. Impreza, która jednocześnie będzie także wojewódzkimi obchodami 75-lecia LZS łączyć będzie pokolenia, które tworzyły aktywności społeczne w swoich „małych ojczyznach”.

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie zaprasza do sportowej rywalizacji zarówno reprezentacje pomorskich gmin, jak i sportowców indywidualnych. Zapisy do zawodów odbywać się będą za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej: www.pomorskie-igrzyska.pl

W trakcie imprezy zaplanowano również reaktywację Zlotu Turystycznego oraz zawody dla starych motorów z rodowodem PRL o „Złoty Kask”. Rywalizacja odbędzie się zgodnie z regulaminem z 1971 roku.

Warto dodać, że dzień wcześniej, w piątek 18.06.21 na Hali GOSRiT w Luzinie odbędzie się „Spotkanie pokoleń”, podczas którego nastąpi otwarcie Wystawy 75-lecia LZS, która zainauguruje tworzenie na terenie gminy Muzeum Sportu Wiejskiego. Zaproszeni zostaną na nią zawodnicy, trenerzy oraz działacze tworzący przez lata ruch LZS.

Imprezę uświetni m.in. koncert Orkiestry Dętej GOK Luzino oraz występ Teatru Tańca, działający przy GOK w Luzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące zawodów można znaleźć na stronie https://pomorskie-igrzyska.pl/.

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.06.2021 r.), do dnia 15 lipca 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer