Pasek dekoracyjny

Ranking „Medialne Perły Samorządu”. Gmina Luzino w czołówce polskich samorządów

Gmina Luzino została doceniona w tegorocznym, ogólnopolskim rankingu „Medialna Perła Samorządu”. Organizatorami konkursu byli: Dziennik Gazeta Prawna oraz miasto Gdynia. Luziński samorząd zajął I miejsce w kategorii gmina wiejska.

Plebiscyt był przeznaczony dla referatów oraz departamentów, które w urzędach zajmują się: promocją, Public Relations, komunikacją społeczną oraz kreowaniem polityki wizerunkowej swojego samorządu. Tegoroczna edycja kongresu, z uwagi na pandemię koronawirusa przebiegała w formule online. Ogłoszenie wyników w rankingu „Medialna Perła Samorządu” odbywało się dziś (13.10. br.) bez fizycznego udziału nagrodzonych w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Organizatorzy oceniali gminy w następujących kategoriach konkursowych:

– prasa samorządowa (gazeta bądź biuletyn),

– media elektroniczne (strona internetowa, media społecznościowe, telewizja samorządowa, kanały wideo),

– kampania komunikacyjna (informacyjno-promocyjna).

Gmina Luzino zgłosiła swój udział w kategorii „media elektroniczne”, tj. oficjalne profile Gminy Luzino na kanałach społecznościowych Facebook i Instagram.

Zdecydowaliśmy się przyznać nagrodę Gminie Luzino za to, że nawet niewielki samorząd jest w stanie budować komunikację promocyjną w oparciu o media elektroniczne, konkretnie mamy na myśli Instagram. Jak już wspominałem, Instagram pełni rolę albumu z bardzo ładnymi zdjęciami (…) Luzino to robi. Publikują u siebie wspaniałe pejzaże (…) – powiedział Jakub Kapiszewski, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej.

 

Co ważne, oprócz pięknych zdjęć, które w dużej mierze przesyłają do Urzędu Gminy Luzino za pośrednictwem mediów społecznościowych zaangażowani w lokalną społeczność mieszkańcy, na koncie Gminy Luzino na Instagramie można znaleźć treści edukacyjne. To narzędzie, które pozwala docierać do dzieci i młodzieży. Wpisy o lokalnych ciekawostkach w ramach cyklu „Czy wiesz, że…” cieszą się na Instagramie dużą popularnością.

 

 

Do udziału w konkursie mogły się zgłaszać:

– gminy wiejskie ,

– gminy miejsko-wiejskie,

– gminy miejskie do 100 tys. mieszkańców,

– gminy miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców,

– powiaty do 60 tys. mieszkańców,

– powiaty powyżej 60 tys. mieszkańców do 120 tys. mieszkańców,

– powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców.

– urzędy marszałkowskie

Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich. Udział w rankingu był bezpłatny, a nad właściwym przebiegiem konkursu czuwa Kapituła złożona z ekspertów ds. samorządu terytorialnego, ze świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy Dziennika Gazeta Prawna.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.09.2020 r.), do dnia 15 października 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer