Pasek dekoracyjny

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino.

 

Termin rekrutacji  –  od 11 lutego do  15 kwietnia 2021 r.

W ramach prowadzonej rekrutacji w terminie od 11 lutego do 15 kwietnia 2021 r.  szkoła podstawowa  przyjmuje z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły do klasy pierwszej.

Rodzice dzieci zamieszkałych, a niezameldowanych na terenie Gminy Luzino  dokonują zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej, w obwodzie tej szkoły, w którym dziecko zamieszkuje  – zgłoszenie do pobrania

Zgłoszenia w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać  do dyrektora szkoły podstawowej,
w obwodzie, w którym dziecko zamieszkuje, w godzinach pracy sekretariatu  szkoły.

Obwody szkół, zgodnie z uchwałą nr IX/149/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino oraz określenia granic obwodów tych szkół:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie – obszar wsi Luzino leżący na południe od torów kolejowych, tj. następujące ulice: 10 Marca, 3 Maja, Abrahama, Asnyka, Bankowa, Bądkowskiego, Biała, Borówkowa, Botaniczna, Brylantowa, Brzozowa, Bursztynowa, Chabrowa, Chopina, Chrobrego, Diamentowa, Długa, Dolna, Fiołkowa, Gen. Hallera, Gen. Sikorskiego, Grabowa, Grabskiego, Grodzka, Jagodowa, Jałowcowa, Jana Waraksy, Jasna, Jaśminowa, Jodłowa, Kaszubska, Kopernika, Koralowa, Kościelna, Kościuszki, Krokusowa, Krótka, Krzywa, Kryształowa,
  Machalewskiego, Konopnickiej, Ks. Gończa, Ks. Rzepczyńskiego, Ks. Sychty, Ks. Wryczy, Kuczewska, Kwiatowa, Lawendowa, Leona Roppla, Łąkowa, Łączna, Malinowa, Miła, Mjr. Hubala, Miętowa, Młyńska, Narcyzowa, Ofiar Grudnia 1970, Ofiar Stutthofu, Ogrodowa, Okólna, Okrężna, Oliwkowa, Owocowa, Paraszyńska, Pawła Miotk, Perłowa, Piaskowa, Piękna, Podgórna, Pomorska, Poprzeczna, Porzeczkowa, Por. Bernarda Michałki, Poziomkowa, Remusa, Robakowska, Robotnicza, Rotmistrza Pileckiego, Różana, Rubinowa, Rumiankowa, Rybacka, Rzeczna, Słoneczna, Słowackiego, Sobieskiego, Starowiejska, Stolema, Strażacka, Strzebielińska (od skrzyżowania z ul. Lipową
  w kierunku ul. Of. Stutthofu), Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa, Świerkowa, Topazowa, Truskawkowa, Turkusowa, Wąska, Wejhera, Wiejska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wolna, Wschodnia, Wspólna, Zacisze, Zakątna, Zbigniewa Herberta, Zgody, Zielona, Złota, Żeromskiego, Żołnierzy Niezłomnych, Żurawinowa.

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie – obszar wsi Luzino leżący na północ od torów kolejowych, następujące ulice: Akacjowa, Borowikowa, Bukowa, Cedrowa, Ceynowy, Cicha, Cisowa, Czesława Miłosza, Derdowskiego, Dębowa, Dobra, Drzewiarza, Gen. Dąbrowskiego, Gen. Fieldorfa, Gen. Pułaskiego, Graniczna, Gryfa Pomorskiego, Grzybowa, Jaworowa, Jana Pawła II, Kamienna, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kasztanowa, Klonowa, Ks. Jastaka,
  Ks. Sumińskiego, Ks. Jana Twardowskiego, Kurkowa, Kusocińskiego, Leszczynowa, Letnia, Lęborska, Lipowa, Majkowskiego, Mjr. Sucharskiego, Mickiewicza, Modrzewiowa, Obrońców Poczty Gdańskiej, Obrońców Westerplatte, Olchowa, Olimpijska, Orzechowa, Osiedlowa, Partyzantów, Polna, Południowa, Północna, Prosta, Przemysłowa, Przyleśna, Przy Torze, płk. Dąbka, Siostry Faustyny, Solidarności, Sosnowa, Spacerowa, Spółdzielców, Strzebielińska (od skrzyżowania z ul. Lipową
  w kierunku ul. Zamkowej), Tartaczna, Wejherowska, Wielki Las, Wierzbowa, Wilczka, Władysława Markowskiego, Wojska Polskiego, Wybickiego oraz wieś Kochanowo, Zelewo i Zielnowo.

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie – obszar wsi Kębłowo.

 

 1. Szkoła Podstawowa im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie – obszar wsi: Sychowo, Dąbrówka, Robakowo, Milwino.

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie – obszar wsi Barłomino.

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wyszecinie – obszar wsi: Wyszecino, Tępcz.

W okresie od 1 do 7 czerwca 2021r., dyrektorzy poszczególnych szkół, pod warunkiem wolnych miejsc w klasach I, będą prowadzić rekrutację uzupełniającą dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem) – do pobrania.

 W przypadku rekrutacji uzupełniającej do klasy pierwszej szkół podstawowych, kandydatów spoza obwodu szkoły, będą obowiązywały kryteria ustanowione uchwałą nr  XXVII/285/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Luzino z dnia 29 stycznia 2021 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych nr 1 w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie oraz do klas I szkół podstawowych nr 1 i nr 2  w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) – do pobrania

Załącznik nr 2 do Zarządzenia (harmonogram) –  do pobrania

Druki do pobrania:

 • oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkołydo pobrania
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych w obwodzie szkoły, wspierających w zapewnieniu należytej opieki kandydatowido pobrania
 • potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowejdo pobrania

Formularze druków dostępne są w szkołach na terenie gminy.

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer