Rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino

Termin rekrutacji  –  od 23 lutego do 15 marca 2022 r. Wnioski w postępowaniu rekrutacyjnym o objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym należy składać  do dyrektora wybranej placówki oświatowej...
31 stycznia 20220 DownloadsDownload