Pasek dekoracyjny

Nowa strona internetowa Urzędu Gminy Luzino

Nowa strona urzędu gminy Luzino znajduje się pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-luzino/

 

Silny wiatr – w porywach do 125 km/h

Ostrzeżenia meteorologiczne: Silny wiatr stopień: 3
prawd. 80% Ważne: od: godz. 18.00 18 lutego do godz. 19.00 19 lutego 2022 r.

Przebieg: Od godzin wieczornych silny wiatr o średniej prędkości 40 km/h od 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa, szybko wzrastający na 50 km/h do 60 km/h, w porywach do 115 km/h, pojedyncze porywy do 125 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie burze.
Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane z niższym stopniem.

230 000,00 zł dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Luzino przyznał 230.000,00 zł organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Gminy Luzino w 2022 roku

             Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834) oraz na podstawie art. 15 ust 1, 2g, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z 2019r. poz. 2020 z 2021r. poz. 1038, 1243, 1535) Wójt Gminy zadecydował przyznać dofinansowanie realizacji zadania publicznego Gminy Luzino:

 

Zadanie Nr 1 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym

aktywizacja  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:

 

 1. socjoterapię dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – brak ofert,
 2. działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez promocję trzeźwego i zdrowego stylu życia – kwotę 39.000 dla Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego,
 3. udzielanie wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym i członkom ich rodzin poprzez prowadzenie klubu abstynenta – kwotę 48.000 zł dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Luzino”,
 4. realizację ponadpodstawowej pomocy terapeutycznej w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – kwotę 19.000 zł dla Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego  Rozwiązywania Problemów alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”.

Zadanie Nr 2 – Sport poprzez:

 1. upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

związanych z  organizacją zajęć sportowych:

 •     kwotę 10.000 zł dla Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego,
 •     kwotę 20.000 zł dla Akademii Piłkarskiej Karol Piątek,
 1.   b) organizacja imprez sportowych dla społeczności lokalnej:
 •     kwotę 7.000zł dla Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego
 1. c) promocję Gminy:
 •    kwoty 20.000 zł, 56.000 zł, dla Kaszubskiego Towarzystw Sportowo

Kulturalnego.

Zadanie Nr 3 – działalność na rzecz opieki paliatywnej – kwotę 11.000 zł dla Puckiego

Hospicjum pw. Św. Ojca Pio,

W/w oferty zostały złożone w terminie tj. do dnia 27 stycznia 2022r., do godz. 15.00.

Minister Zdrowia zapowiedział zmiany w kwarantannie i izolacji

Dynamika spadków zakażeń oraz przebiegu epidemii pozwala wprowadzić zmiany w ochronie zdrowia. Modyfikacje będą dotyczyć zasada izolacji i kwarantanny. Wkrótce pojawi się rozporządzenie ze szczegółami przedstawionych rozwiązań.

Minister Zdrowia zapowiedział zmiany w kwarantannie i izolacji

Zmiany zasad izolacji i kwarantanny

Od 11 lutego znosimy kwarantannę z tzw. kontaktu. Zwolnienie będzie dotyczyło także osób, które obecnie przebywają na kwarantannie z tego powodu.

Od 15 lutego zapowiedziano kolejne zmiany:

 • izolacja będzie trwała 7 dni;
 • kwarantanna dla współdomowników będzie trwała 7 dni – tyle, co okres izolacji osoby chorej i nie będzie już przedłużana po zakończeniu izolacji chorego dla jego współdomowników.

Specjalne rozwiązania dla medyków i służb, umożliwiające skrócenie kwarantanny i izolacji pozostaną bez zmian: przeczytaj więcej o nich więcej.

Powrót do nauki stacjonarnej

W związku z wprowadzonymi zmianami Minister Edukacji i Nauki zapowiedział szybszy powrót do nauki stacjonarnej. 21 lutego wszyscy uczniowie wracają do szkół. Ferie szkolne pozostają bez zmian.

Ochrona zdrowia

Aktualna sytuacja pozwala na zwiększenie możliwości leczenie pacjentów w innych zakresach niż w związku z COVID-19. Decyzją Ministra Zdrowia 5 tys. łóżek covidowych zostanie przywróconych dla innych pacjentów.

Pamiętaj, że najlepszym sposobem na zadbanie o siebie i innych jest szczepienie. Nie zwlekaj z przyjęciem 3. dawki. Zobacz, jak się zapisać.

Źródło:www.gov.pl/koronawirus

Powstanie siłownia zewnętrzna w Milwinie

 

 

Już niedługo powstanie siłownia zewnętrzna w Milwinie. Projekt jest możliwy dzięki grantowi pozyskanemu przez naszą gminę w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Projekt „Aktywne Milwino” powstał, aby propagować zdrowy tryb życia wśród mieszkańców sołectwa Milwino oraz okolicznych gmin. Celem jest zagospodarowanie terenu w centrum wsi pod siłownię zewnętrzną, o którą starali się mieszkańcy. Do dyspozycji mieszkańców będzie m.in. wioślarz, twister oraz stół do gry w tenisa.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach https://raport.pse.pl/pl/  i www.wzmocnijotoczenie.pl.

Konkurs! Do wygrania książki Feliksa Sikory pt. „Z dziejów Towarzystwa Powstańców i Wojaków imienia Tadeusza Kościuszki w Luzinie”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym wygrać można książki Feliksa Sikory pt.: „Z dziejów Towarzystwa Powstańców i Wojaków imienia Tadeusza Kościuszki w Luzinie”.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe: Podaj datę odzyskania niepodległości przez Luzino. Odpowiedzi należy wysłać na adres e-mail: promocja@luzino.eu

Wszelkie informacje dot. konkursu znajdują się w poniżej zamieszczonym Regulaminie Konkursu.
Fakty o Gminie Luzino – Regulamin Konkursu

Informacja dla Mieszkańców Kębłowa – dot. płatności u sołtysa

Szanowni Mieszkańcy Kębłowa!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 8.02.2022 r. sołtys Kębłowa nie przyjmuje wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opłat za wodę i ścieki.

Opłaty należy uiszczać na indywidualne konto bankowe wskazane w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na fakturze za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków poprzez dowolny sposób płatności.

Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji linii 400 kV na terenie gminy Luzino

Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji linii 400 kV na terenie gminy Luzino – pismo Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Mapa – Gm. Luzino_25k_594x841

Szczegółowe informacji dot. lokalizacji linii 400 kV są dostępne na stronie: https://budowalinii.pl/pomorze

Akcja wydawania maseczek dla mieszkańców

W najbliższy weekend rusza akcja wydawania maseczek przekazanych gminie Luzino przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Na jedną osobę przypada 5 maseczek, przy czym można odebrać przydział dla pozostałych domowników. Maseczki będą wydawać strażacy OSP.

Terminy wydawania:

Barłomino, Wyszecino, Tępcz: 10.02.2022 (czwartek) godz. 16.30 – 18.00. Miejsca: przy byłym sklepie w Barłominie, przy sklepie ABC w Wyszecinie, przy pętli autobusowej w Tępczu;

Dąbrówka, Milwino, Robakowo, Sychowo: 5.02.2022 (sobota) i 6.02.2022 (niedziela) w godz. 14.00-16.00. Miejsca: przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce, przy remizie OSP Milwino, przy Szkole w Sychowie, przy sklepie p. Słowi w Robakowie.

Ponadto, w niedzielę 6.02.2022  – po Mszach Świętych dla parafian (Sychowo, Robakowo, Dąbrówka, Milwino) w kościele św. Józefa w Sychowie;

Kębłowo i Kochanowo: 6.02.2022 (niedziela), po Mszach Świętych przedpołudniowych (8.30-12.30) przy kościele św. Jadwigi w Kębłowie, po 6.02.2022 – w sklepie w Kochanowie, u sołtysa w Kębłowie, w OSP Luzino;

 Luzino: 6.02.2022 (niedziela) w godz. 9.00-14.00 przy kościele św. Wawrzyńca od strony sklepu oraz w remizie OSP Luzino; w godz. 9.00-12.30 – przy parafii Matki Boskiej Różańcowej;

 Zelewo: po 6.02.2022 – w sklepie w Zelewie;

Zielnowo: po 6.02.2022 – przez sołtysa wsi Zielnowo lub w sklepie w Zelewie.

Od 7 do 11 lutego w godzinach  10.00-13.00 mieszkańcy gminy będą mogli odbierać maseczki w remizie OSP Luzino.

Ponadto, część nieodebranych maseczek zostanie przekazana sołtysom z możliwością odbioru przez mieszkańców.

 

Zapraszamy na mecz charytatywny

GOSRiT Luzino wraz z Parafią Matki Boskiej Różańcowej serdecznie zaprasza na Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla Marcysi, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 6 lutego br. w godzinach od 9:00 do15:30 w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie. Podczas turnieju będzie prowadzona zbiórka elektrośmieci, które również można przywozić do hali GOSRiT. Cały dochód z turnieju będzie przekazany na 8 letnią Marcysię.
Historia Marcysi
Marcelinka urodziła się przedwcześnie 20 marca 2013 roku z wodogłowiem i przepukliną oponowo-rdzeniową, w rodzinie patologicznej, gdzie znęcano się nad nią.
Kiedy miała dwa miesiące rozpoczęła się walka o jej zdrowie i życie… Proces adopcyjny dziewczynki trwał rok.
Obecnie wydatki związane ze zdrowiem dziecka rosną w przerażającym tempie.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Filtr nie dostępnypost_type:events