Pasek dekoracyjny

Skatepark w Luzinie oddany do użytku

Miłośnicy ekstremalnych wrażeń mogą już korzystać z nowej atrakcji, którą wczoraj, tj. 6 października br. oficjalnie otwarto w Luzinie. Mowa o skateparku, który zlokalizowany jest przy Gminnym Ośrodku Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie.

W projektowanie obiektu zaangażowane było Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych z Luzina, któremu Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer podziękował za współpracę.

Koszt inwestycji wyniósł 581 160,00 zł. Budowa skateparku została współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszystkich użytkowników prosimy o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z obiektu.

UWAGA!

Urząd Gminy Luzino informuje, że stawki opłat za odpady komunalne w roku 2022 nie ulegają zmianie.

Wpłaty należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca na przypisane do nieruchomości indywidualne numery rachunków bankowych, które również nie uległy zmianie.

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani otrzymaniem gotowych blankietów opłat, proszeni są o telefoniczne (58 67820 68 wew. 78) bądź e-mailowe (komunalny_ar@luzino.pl) zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Luzino,

w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2022 roku