Pasek dekoracyjny

Stypendia Wójta Gminy Luzino przyznane

Wójt Gminy Luzino  w związku z §10 ust. 3 Uchwały Nr XLVIII/564/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 12 października 2018r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, zmienionej uchwałą nr VIII/141/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2019r., informuje  o przyznaniu na rok szkolny 2020/2021 stypendiów motywacyjnych następującym uczniom:  Paulinie Wiśniewskiej, Oliwii Iwińskiej, Norbertowi Borskiemu, Natalii Kwidzińskiej, Stanisławowi Loewnau, Michalinie Zychowicz.