Pasek dekoracyjny

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZENIA „DOBRY START” (300+) oraz ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021, INFORMACJA O ŚWIADCZENIU „500+”

Od 1 lipca 2020 r. wnioski w wersji elektronicznej (e-Wniosek):

 • o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać za pomocą Portalu Informacyjno – Usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej: Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/,

 

 • o ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” (300+) można złożyć za pomocą Portalu Informacyjno – Usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl/) oraz bankowości elektronicznej.

 

Aby złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, należy posiadać konto, do którego logowanie następuje przy użyciu profilu zaufanego,  profilu osobistego lub kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Więcej informacji dotyczących założenia profilu zaufanego znajduje się pod linkiem:

www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Od 1 sierpnia 2020 r. – wnioski w formie papierowej można złożyć poprzez:

 • wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównych drzwiach wejściowych do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie od ulicy 10 Marca,
 • przesłanie pocztą na adres Ośrodka, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, Młyńska 7, 84-242 Luzino,
 • osobiście, w tymczasowym punkcie przyjmowania wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 – wejście znajduje się   od strony parkingu dla personelu medycznego NZOZ w Luzinie, przy windzie zewnętrznej.

TERMINY USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada 2020 r.
 • od dnia 1 września 2020 r. do 31 października 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • od dnia 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 28 lutego 2021 r.

 

TERMINY USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START” (300+)
ORAZ WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCEGO ŚWIADCZENIA

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego następuje do dnia 30 września 2020 r.
 • od dnia 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

 

TERMINY USTALENIA PRAWA  DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,  A TAKŻE WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 października 2020 r.
 • od dnia 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada 2020 r.
 • od dnia 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia 2020r.
 • od dnia 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 stycznia 2021 r.
 • od dnia 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 28 lutego 2021 r.

INFORMACJA

W SPRAWIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie przypomina, że osoby które nabyły prawo do świadczenia wychowawczego (500+)  na podstawie wniosków złożonych po dniu  30 czerwca 2019 roku, obecnie tj. w 2020 roku nie składają kolejnych wniosków, bowiem świadczenie zostało przyznane na okres świadczeniowy 2019/2021 trwający do dnia 31 maja 2021 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane:

 • od 1 lutego 2021 r. – w wersji elektronicznej (e-wnioski) składane za pomocą Portalu Informacyjno – Usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej,
 • od 1 kwietnia 2021w formie papierowej.

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, ponieważ np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek.

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Luzinie Ewa Walczak

 

Druki wniosków 2020 – kliknij, żeby pobrać

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer