Pasek dekoracyjny

Trwa akcja zima 2020/2021

Opady śniegu oraz niskie temperatury sprawiły, że na drogach Gminy Luzino nieustannie pracują pługopiaskarki, usuwając śnieg, błoto oraz zabezpieczając jezdnie przed śliskością. W związku z telefonami Mieszkańców, przypominamy, że Wykonawcy działający na zlecenie Gminy Luzino, odśnieżają drogi będące w zarządzie Gminy. Jednocześnie zaznaczamy, iż obowiązkiem każdego zarządcy drogi jest dbanie o bezpieczeństwo na drogach mu podlegających.

 

 

Standardy zimowego utrzymania dróg w Gminie Luzino 2020/2021 – kliknij.

Koordynatorem zimowej akcji utrzymania dróg gminnych jest Tadeusz Klein, tel.: tel. 601 992 152.
Telefon do koordynatora jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Gminy Luzino.


Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Sekretariat: 58 774 32 80


Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich

Informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg wojewódzkich można uzyskać w:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Sekretariat: (58) 32 64 990

Dyżurny ZUD w ZDW Gdańsk
Tel. (58) 32 64 971
(58) 32 64 987 e-mail: dyzurnyzud@zdwgdansk.pl

oraz w Rejonie Dróg Wojewódzkich (dla powiatu wejherowskiego i puckiego)
Tel.: (58) 673 25 44.

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 31.12.2020 r.), do dnia 15 stycznia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer