Pasek dekoracyjny

Tydzień Przedsiębiorczości na Pomorzu! 16-22 listopada 2020 r.

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza organizacje, instytucje, firmy oraz szkoły do przygotowania własnych wydarzeń promujących przedsiębiorczość w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2020. W tym roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, odbędzie się w dniach 16-22 listopada 2020 r.

 1. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbędzie się pod hasłem „NOWA NORMALNOŚĆ”. 
  Rok 2020 okazał się wielkim wyzwaniem. Przedsiębiorcy musieli wykazać się ogromną elastycznością w zarządzaniu swoimi firmami, ponieważ koronawirus wymusił zmianę zasad biznesowej gry. Trudno znaleźć branżę, na którą światowa pandemia znacząco nie wpłynęła – dla jednych była katastrofalna w skutkach, dla innych okazała się nieoczekiwanym sukcesem.Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2020 nie mógłby odbyć się pod hasłem innym niż nowa normalność. Ogólnie określony temat prowokuje do zadania wielu istotnych pytań: czym ma być nowa normalność i czy już w niej funkcjonujemy. Jak w nowej rzeczywistości wygląda organizacja? Czy regulacje prawne nadążają za zmieniającymi się okolicznościami i jakie korekty należałoby w nich ewentualnie wprowadzić?

  Kryzys okazał się światowym sprawdzianem solidarności – nie tylko międzypokoleniowej, ale również w sferze zachowań konsumenckich. Wydaje się, że wszyscy bierzemy udział w wielkim eksperymencie. Po kilku miesiącach daleko idącej reorganizacji pracy chcemy zapytać, jak oceniacie życie zawodowe i funkcjonowanie biznesów w warunkach społecznego dystansowania. Chcemy zaprosić Was do dyskusji o tym, co zmieniło się od początku pandemii, a przede wszystkim – które zmiany zostaną z nami na dłużej.

  KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM ŚTP 2020?

Partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce może zostać:

 • instytucja publiczna,
 • przedsiębiorstwo,
 • instytucja państwowa,
 • organizacja pozarządowa,
 • uczelnia wyższa lub szkoła.

Warunkiem nadania podmiotowi tytułu partnera ŚTP jest zorganizowanie minimum jednego wydarzenia w ramach ŚTP w danym roku (w dniach 16-22 listopada). Wydarzenie musi tematycznie wiązać się z szeroko pojętą przedsiębiorczością i przyjąć formę szkolenia, konferencji, warsztatu, wykładu, konkursu lub mieć formę online (np. webinarium).

CZEGO OCZEKUJEMY OD PARTNERÓW?

 • Rejestracji organizowanego wydarzenia na stronie tydzienprzedsiebiorczosci.pl. Wchodząc do zakładki Partner możesz skorzystać z systemu rejestracji wydarzeń Konfeo, gdzie bezpłatnie i szybko utworzysz wydarzenie!
 • Przed rozpoczęciem wydarzenia poinformowania uczestników, że wydarzenie odbywa się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości,
 • Umieszczenia logotypu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w miejscu organizowanego wydarzenia w dowolnej formie (kolorowy wydruk na kartce A4, logotyp na prezentacji wyświetlanej podczas wydarzenia, rollup, ulotka itp.),
 • Promocji swojego wydarzenia, czyli także ŚTP wśród jak największej liczby odbiorców,
 • Szerzenia postaw przedsiębiorczych i proaktywnych w polskim społeczeństwie.

JAK ZAREJESTROWAĆ WYDARZENIE?

 • Wejdź na stronę tydzienprzedsiebiorczosci.pl, a następnie kliknij DOŁĄCZ na panelu Partner
 • Jesteś w panelu dla Partnerów. Tutaj możesz pobrać plakat tegorocznej edycji ŚTP oraz rozpocząć proces rejestracji wydarzenia – przycisk PRZEJDŹ DO KONFEO przeniesie Cię do systemu.
 • Załóż konto na stronie Konfeo według wskazówek na stronie (UWAGA – Partnerzy organizujący wydarzenia w zeszłym roku mogą logować się na te same dane)
 • Po rejestracji zaloguj się, uzupełnij dane i dodawaj swoje wydarzenia

UWAGA! Podczas dodawania wydarzenia w adresie strony wydarzenia na końcu linku należy wkleić sufiks województwa: sufiks dla województwa pomorskiego to tp2019-G
Przykładowy link dla wydarzenia odbywającego się województwie pomorskim powinien wyglądać tak: wydarzenie-testowe-tp2019-G.konfeo.com

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.09.2020 r.), do dnia 15 października 2020 r. w wybrany sposób:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer