Pasek dekoracyjny

W Luzinie wkrótce rozpocznie się budowa skateparku

Kolejna inwestycja rozpocznie się niebawem na terenie Luzina. Skatepark, który usytuowany zostanie na ul. Mickiewicza przy Szkole Podstawowej nr 2 w Luzinie przeznaczony będzie do jazdy na deskorolkach, rolkach, rowerach typu BMX oraz hulajnogach.

Wiemy, że jest bardzo duża potrzeba takiego obiektu. Idąc za namową młodych ludzi, przygotowaliśmy projekt skateparku – mówi Jarosław Wejer, wójt Gminy Luzino. – To kolejna inwestycja w zdrowie i w ofertę spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, szczególnie dla młodzieży – dodaje.

15 lutego br. Gmina Luzino uzyskała pozwolenie na budowę skateparku oraz elementów małej architektury w Luzinie, w związku z czym 24.02.br. został ogłoszony przetarg na budowę z terminem składania ofert do dnia 11.03.br. Termin wykonania inwestycji został ustalony na 3 miesiące od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Nowe miejsce rekreacji będzie oddane do użytku na przełomie sierpnia i września 2021 r.

Koszt budowy skateparku to blisko 900 tys. złotych. Budowa skateparku została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer