Pasek dekoracyjny

Nowy Sołtys Sołectwa Zielnowo

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. WYBORU SOŁTYSA
z siedzibą w LUZINIE

z dnia 25 października 2020 r.

 o wynikach wyborów Sołtysa Sołectwa Zielnowo

 Na podstawie §29 pkt 6 i 8 uchwały nr VI/38/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zielnowo, zmienionej uchwałą  nr III/35/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr IV/62/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 8 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009 r. Nr 85, poz. 1694, z 2018 r. poz. 422, z 2019 r. poz. 1137)

Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyboru Sołtysa z siedzibą w Luzinie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów Sołtysa Sołectwa Zielnowo, zarządzonych na dzień 25 października 2020 r.

 1. W okresie od dnia 19 października do 22 października 2020 r. do Gminnej Komisji Wyborczej wpłynęło 1 zgłoszenie kandydata na sołtysa sołectwa Zielnowo. Zgłoszenie spełniało warunki formalne określane Statutem Sołectwa Zielnowo.
 2. Gminna Komisja Wyborcza w dniu 22 października 2020 r. dokonała rejestracji zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1, obejmującego kandydata DOSZ RADOSŁAWA CZESŁAWA.
 3. W dniu 25 października 2020 r. odbyły się wybory Sołtysa Sołectwa Zielnowo.
 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 52.
 5. W wyborach wzięło udział 18 wyborców, co stanowi 34,62 % uprawnionych
  do głosowania.
 6. Głosów ważnych oddano 18, to jest 100 % ogólnej liczby głosów oddanych.
 7. Połowa głosów oddanych ważnych wymagana dla wyboru Sołtysa Sołectwa Zielnowo wyniosła 9.
 8. Kandydat DOSZ RADOSŁAW CZESŁAW uzyskał 17 głosów poparcia, to jest 94,44% ważnie oddanych głosów.
 9. Głosów nieważnych oddano – 0.
 10. Gminna Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyniku wyborów Sołtysem Sołectwa Zielnowo został DOSZ RADOSŁAW CZESŁAW.

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyboru Sołtysa z siedzibą w Luzinie

 (-) Alicja Hinz