Pasek dekoracyjny

Wystawa z okazji 75-lecia LZS została oficjalnie otwarta

W piątek, 18 czerwca w Luzinie odbyło się uroczyste „Spotkanie Pokoleń” połączone z oficjalnym otwarciem ekspozycji z okazji 75-lecia LZS. W ramach ekspozycji podziwiać można m.in. zdjęcia, puchary czy medale, w tym np. złoty medal olimpijski Andrzeja Wrońskiego. W ramach uroczystego spotkania zostały wręczone wyróżnienia ponad 300 sportowym działaczom. Były to osoby, które na stałe wpisały się na karty historii pomorskiego sportu.

Wręczono także liczne medale specjalnie przygotowane z okazji jubileuszu. Wyjątkowe oklaski otrzymali za obecność nestorzy Hieronim Głogowski, a także 93-letni Bohdan Czarnecki z Gościszewa (powiat sztumski) oraz 95-letni Eugeniusz Podjaski z Kościerzyny. Na obchody, mimo upałów dotarli także byli pracownicy Rady Wojewódzkiej, działacze terenowi, a także przedstawiciele Krajowego Zrzeszenia LZS, tj.: Marek  Mazur, Tomasz Paciejewski, Krzysztof Piasek .

Warto wspomnieć, że Tomasz  Paciejewski przekazał na wystawę do planowanego Muzeum Sportu Wiejskiego – historyczny sztandar Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Szczecinie z roku 1967. Wyjątkowo cenne eksponaty przekazał dwukrotny mistrz olimpijski – swoją pierwszą legitymację członkowską LZS, a także medal olimpijski. Do Luzina dotarli również przedstawiciele Śląskiego Zrzeszenia LZS. Darczyńcy związani z pomorskim sportem w sumie przekazali na rzecz GOSRiT w Luzinie ponad 450 eksponatów.

Przybyli po uroczystej gali goście z entuzjazmem szukali siebie na fotografiach sprzed lat, witali kolegów, których nie widzieli przez długi czas, wymieniali się adresami, wspominali udział w zawodach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Z uwagą także zwiedzano wystawę, podziwiano przekazane pamiątki i eksponaty. Wystawa, której powstanie koordynował Jan Trofimowicz eksponowana będzie końca bieżącego roku w Luzinie.  Nie byłoby świetnego efektu pamiątkowych tablic, gdyby nie mrówcza praca grafika Pawła Hinz z Gdańska, który w ciekawy sposób umiał wyeksponować liczne fotografie oraz teksty na tablicach. Po uroczystej gali był czas na nabranie sił i smakowanie pyszności, które przygotowały KGW Kochanowo.

Zdjęcia z uroczystości: https://www.facebook.com/gosritluzino1/photos/?ref=page_internal

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer