Pasek dekoracyjny

Za nami 2020 rok…

Szanowni Państwo, dobiega końca szczególny i wyjątkowo trudny rok, który upłynął przede wszystkim pod znakiem pandemii COVID-19. Pandemia koronawirusa sprawiła, że mijające dwanaście miesięcy były bardzo trudne. Każdy miesiąc, ze względu na wprowadzane ograniczenia będące następstwem sytuacji epidemicznej zaskakiwał nas wszystkich. Wiele z wydarzeń zostanie w naszej pamięci już na zawsze.
Na początku 2020 r. nikt jeszcze nie spodziewał się tak dużego wpływu pandemii koronawirusa na wszystkie dziedziny życia, jednak wszyscy, w tym i samorządy musiały w miarę swoich możliwości starać się wykonywać swoje zadania w 100%.

Życzymy Państwu odważnych marzeń, mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju i pomyślności oraz lepszego, pełnego nadziei Nowego Roku 2021.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 31.12.2020 r.), do dnia 15 stycznia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer