Pasek dekoracyjny

Za nami pierwszy tegoroczny turniej Kaszub Cup

Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, bez udziału kibiców i rodziców, odbył się pierwszy tegoroczny turniej Kaszub Cup. Tym razem w regionalnym składzie rywalizowali młodzi adepci futbolu z rocznika 2010. W imprezie organizowanej przez Pawła Buzałe, w sobotę 14 listopada 2020 roku,  na Hali GOSRiT Luzino zagrało 8 drużyn.

Oprócz możliwości uczestniczenia w sportowej rywalizacji, młodzi adepci futbolu otrzymali także liczne nagrody i upominki. Wśród nich nie zabrakło tych promujących nasz piękny region.

Kolejność końcowa:

  1. UKS GAP Bruskowo Wielkie
  2. Błękitni Wejherowo I
  3. Zatoka Puck
  4. Akademia Piłkarska Karol Piątek Luzino
  5. GKS Kowale
  6. Błękitni Wejherowo II
  7. KS Skorzewo
  8. Iskra Szemud

Król strzelców: Michał Maszota (AP Karol Piątek)

Najlepszy bramkarz: Piotr Doroszynski (Błękitni)

Najlepszy zawodnik: Filip Piechowski (GAP)

Impreza została dofinansowana przez Gminę Luzino, Pomorski LZS ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego oraz firmę WAGA i GEN GAZ

Patronat honorowy nad imprezą objęli:

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski, Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski, Jarosław Wejer – Wójt Gminy Luzino oraz Piotr Klecha Prezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer