Pasek dekoracyjny

Zamknięcie Gminnego Przedszkola do 9 października

Komunikat Dyrektor Gminnego Przedszkola w Luzinie:

W związku z przedłużającym się stanem chorobowym personelu przedszkola i brakiem możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi, w porozumieniu z organem prowadzącym podjęłam decyzję o zamknięciu przedszkola do 9.10.2020 r.

W związku z powyższym  proszę o zorganizowanie opieki dla dzieci w własnym zakresie.

Barbara Nikonowicz – dyrektor przedszkola